CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HÀ GIA PHÁT

Liên hệ công ty cung ứng lao động

Hotline

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀ GIA PHÁT

Cách tính thuế thu nhập cá nhân và biểu thuế năm 2023

Hàng năm, người lao động có trách nhiệm phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, việc hiểu thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào thì không phải cá nhân nào cũng biết và nắm rõ. Bài viết dưới đây sẽ giúp lao động hiểu rõ đượccác khoản miễn thuế, các khoản được giảm trừ và mức thuế cần nộp dựa trên thu nhập thực tế của mình. Việc này không chỉ giúp người nộp thuế có cái nhìn tổng quan về tài chính cá nhân mà còn tạo điều kiện để họ lập kế hoạch tài chính cẩn thận hơn trong tương lai.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản thuế mà cá nhân phải nộp cho nhà nước dựa trên số thu nhập mà họ kiếm được trong một năm. Đây là một loại thuế trực tiếp áp dụng cho thu nhập của người lao động từ nhiều nguồn khác nhau như lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh cá nhân, đầu tư, hoặc các nguồn thu nhập khác. 

tính thuế thu nhập cá nhân và biểu thuế
Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân không áp dụng cho những người có thu nhập thấp dưới mức quy định của luật thuế. Ngoài ra, người lao động có người phụ thuộc sẽ được hưởng các khoản giảm trừ thuế theo quy định. 

Tuy nhiên, mức thuế TNCN phải nộp tăng theo tỷ lệ với thu nhập. Điều này có nghĩa là những người có thu nhập cao sẽ chịu mức thuế cao hơn so với những người có thu nhập thấp hơn. Sự tăng dần này giúp tạo ra sự công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế giữa các tầng lớp thu nhập khác nhau, đồng thời hỗ trợ nguồn thu ngân sách quốc gia từ những người có khả năng tài chính cao hơn. Điều này nhấn mạnh vai trò cân đối và công bằng trong hệ thống thu thuế, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự đóng góp cộng đồng của người lao động có thu nhập cao.

Vì sao phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là nguồn tài trợ quan trọng cho ngân sách quốc gia. Việc thu thuế giúp chính phủ cung cấp các dịch vụ cơ bản và phát triển hạ tầng cần thiết cho cộng đồng. Thu nhập từ thuế cá nhân được sử dụng để hỗ trợ các chương trình y tế, giáo dục, an ninh, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng khác. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân và biểu thuế
Vì sao phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Đóng thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý của mỗi công dân mà còn là một cách để góp phần xây dựng và duy trì các dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho cộng đồng. Ngoài ra, thu thuế cũng giúp tạo sự cân đối và công bằng trong phân phối gánh nặng tài chính cho các tầng lớp trong xã hội. Điều này góp phần đảm bảo rằng mỗi người dân, dù có thu nhập cao hay thấp, đều đóng góp một phần nhất định vào nguồn thu thuế chung, tạo nên một hệ thống thuế công bằng và cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những đối tượng nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm hai nhóm chính: cá nhân cư trú và không cư trú, theo quy định của Luật Thuế. 

Cá nhân cư trú được xác định dựa trên hai tiêu chí chính:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm việc có đăng ký thường trú hoặc sở hữu nhà thuê tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là những người không đáp ứng hai điều kiện trên. 

Quy định này giúp xác định rõ ràng trách nhiệm thuế của từng đối tượng và tạo cơ sở pháp lý cho việc thu thuế một cách minh bạch và công bằng. 

Khi nào phải đóng thuế TNCN?

Dựa trên Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 và quy định trong Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân không có người phụ thuộc sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt quá 11 triệu đồng/tháng (132 triệu/năm). Cần lưu ý rằng thu nhập trên sẽ được tính sau khi khấu trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và các đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân và biểu thuế
Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nếu có người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập để phải nộp thuế sẽ tăng lên, chỉ tính từ 15.4 triệu đồng mỗi tháng (mỗi người phụ thuộc sẽ tăng thêm 4.4 triệu đồng). Đây là thông tin quan trọng liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân mà mọi người cần hiểu rõ để tuân thủ đúng quy định và tối ưu hóa việc quản lý thu nhập cá nhân của mình.

Với cách tính này, có thể rút ra nhận định như sau:

Những cá nhân có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở lên có nghĩa là họ có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước. Ngược lại, những người có thu nhập dưới mức 11 triệu đồng/tháng không cần phải lo lắng về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc nộp thuế có ý nghĩa quan trọng vì:

  • Thuế đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, hỗ trợ Nhà nước thực hiện nhiều dự án cộng đồng và đảm bảo phúc lợi xã hội.
  • Nộp thuế thu nhập cá nhân giúp cân đối cán cân kinh tế giữa thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm.
  • Kê khai thu nhập là biện pháp đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn những nguồn thu nhập bất hợp pháp.

Người nộp thuế thường có thu nhập cao, việc nộp thuế giúp giảm bớt khoảng cách giàu và nghèo trong xã hội, tạo ra một cộng đồng công bằng hơn.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Đối với cá nhân cư trú:

Quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú và không cư trú hiện đang áp dụng khác nhau. Đối với cá nhân cư trú, quy trình tính thuế theo hướng dẫn của Thông tư 111/2013/TT-BTC rất cụ thể và bao gồm nhiều bước:

Bước 1: Xác định tổng thu nhập từ tiền lương nhận được.

Bước 2: Xác định các khoản miễn thuế TNCN

Các khoản như tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc thu nhập của thuyền viên làm việc cho hãng tàu Việt Nam được quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế 

Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế

Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ

Bao gồm giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học. Trong đó, giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm) và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (bước 3) – Các khoản giảm trừ

Bước 6: Tính toán số thuế thu nhập cá nhân cần nộp:

Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thông tin này quan trọng để cá nhân nắm bắt cách tính thuế TNCN theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35
tính thuế thu nhập cá nhân và biểu thuế
Cập nhật biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Đối với cá nhân không cư trú:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú đòi hỏi sự đặc biệt. Không được hưởng khoản giảm trừ gia cảnh, họ phải nộp thuế với mức suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Nhưng vẫn có các khoản được miễn thuế như đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khuyến học, nhân đạo.

Theo quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế TNCN cho cá nhân không cư trú tính theo công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Đây bao gồm tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác trong kỳ tính thuế, tương tự như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú.

Điều gì xảy ra khi không đóng hoặc đóng chậm thuế TNCN?

Dựa trên Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc chậm quyết toán có thể đối diện với hình phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, việc chậm nộp còn gây ra khoản tiền chậm nộp phạt, với công thức cụ thể:

Khoản tiền nộp chậm thuế TNCN = 0,05% x số tiền chậm nộp mỗi ngày

Ngoài ra, quy định về số ngày chậm nộp tiền phạt trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ quy định. Thời gian chậm nộp được tính từ ngày kế tiếp sau ngày hết hạn nộp tiền phạt đến ngày trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Điều này là quy định cụ thể và quan trọng giúp người nộp thuế hiểu rõ về thời hạn và cách tính số ngày chậm nộp, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh phạm vi phạm và gánh nặng phát sinh khi quyết toán thuế.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về thuế thu nhập cá nhân mà Hà Gia phát muốn gửi đến các bạn. Để đưa ra quyết định tài chính chính xác, hãy hiểu và nắm vững các thông tin và cách tính thuế. Nếu cần hỗ trợ thêm về các dịch vụ cung ứng lao động chất lượng và đáng tin cậy nhất thì hãy liên hệ với Hà Gia Phát. Chúng tôi luôn sẵn lòng và vinh dự khi được đồng hành cũng quý khách hàng.

Thông tin liên hệ:

5/5 - (4 bình chọn)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Đăng ký tư vấn

Với dịch vụ cung ứng lao động của Hà Gia Phát, doanh nghiệp có thể giải quyết kịp thời mọi khó khăn trong vấn đề nhân sự. Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung ứng lao động, xin vui lòng gọi 0913 186 456 để được tư vấn cụ thể. Hoặc để lại thông tin, Chúng tôi sẽ gọi lại sau ít phút!

Liên hệ: 091.318.6456

logo-zalo-vector

Chat với chúng tôi qua Zalo

Email: hagiaphat34@gmail.com

Nhập form liên hệ với chúng tôi

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Qúy khách hàng vui lòng điền thông tin vào form dưới đây .
*Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.